Author: Lexsyon

Ang mga aral sa pagtahak sa kasukalan ng batas at ng buhay.

Sojourn at St. Anne

Her amorous lips, cotton soft, said
The voiceless words I read
Behind her confidently beautiful face
Matches heart’s roaring beat’s race

Advertisements